Türkçe  -   English   

ORGANIC TEXTILE

Global Organik Tekstil Standardı tüketicide yeterli güveni sağlayabilmek için, ham maddenin hasadından başlayarak, çevre ve sosyal sorumluluğu olan üretimden etiketlemeye kadar olan süreçte, tekstil ürünlerinin organik statüsünün garanti altına alınabilmesi amacıyla, dünya-çapında tanınabilir gereklilikleri belirlemek için, (GOTS) Standard oluşturma konusunda yetkinliği olan uluslar arası firmalar tarafından geliştirilmiştir.

Endüstri ve perakendeci sektörlerinin sadece bir işleme standardına olan talebinin yoğun olması ve tüketicinin organik liflere olan talebinin artması nedeniyle Standard daha da önem kazanmış olup Global Organik Tekstil Standardı evrensel bir kabul görmüştür. İşletme ve üreticilerin, kabul edilen bir sertifikasyon ile organik liflerden üretmiş oldukları tekstil ürünlerini bütün önemli pazarlara sunabilmelerini sağlamıştır.

Global Organik Tekstil Standardı Uluslar arası Çalışma Grubu, tanınan dört üye organizasyondan oluşturulmuştur; OTA (ABD), IVN (Almanya), Soil Association (İngiltere) ve JOCA (Japonya). Organik tarım, çevre ve sosyal sorumluluğu olan tekstil üretimi ile ilgili deneyimlerini kullanarak uluslararası organizasyon ve uzmanlarla birlikte GOTS’a katkıda bulunmaktadırlar.

www.global-standard.org