Türkçe  -   English   

TARİHÇE

EKOTAR Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu 2001 yılında Mersin’de kurulmuştur. Organik ve İyi Tarım Ürünlerinin kontrol ve sertifikasyonunu gerçekleştirmektedir. EKOTAR Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerini Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmelikleri ve İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliklerine göre ve TS EN 17065 normlarına göre gerçekleştirmektedir.

EKOTAR Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 11.06.2001 tarihli 49 nolu Ekolojik Tarım Komitesi kararı ile kontrol yetkisi, 27.11.2001 tarih ve PPD.ET.1 /2001.4320 sayılı yazı ile sertifikasyon yetkisi almıştır. 2007 yılında ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından İyi Tarım Uygulamaları konusunda kontrol ve sertifikasyon yetkisi almıştır.

EKOTAR, 2005 yılında TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Tarafından EN 17065 normlarına göre AB-0004-U akreditasyon numarası ile akredite edilmiştir. EKOTAR, TÜRKAK tarafından Organik Tarım Belgelendirmesi konusunda akredite edilen ilk kuruluştur.

EKOTAR, 20 yılı aşan tecrübesiyle Türkiye’nin bütün bölgelerinde farklı üretim alanlarında bireysel üreticilere ve büyük projelere uzmanlaşmış personeli ile kontrol ve sertifikasyon hizmeti vermektedir.

EKOTAR, organik bitkisel üretim , organik hayvancılık, organik arıcılık, organik su ürünleri organik girdi, ürün işleme, paketleme, pazarlama ve organik ürünlerin ithalatı ve İyi Tarım Uygulamaları faaliyetlerinin kontrol ve sertifikasyonu konusunda yoğun olarak çalışmaktadır.

EKOTAR Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu’nun verdiği organik üretime yönelik sertifikalar yurt içinde ve iş birliği içerisinde olduğu İtalyan Bioagricert ve İngiliz Soil Association aracılığıyla Avrupa Birliği Ülkeleri, Amerika (NOP) gibi organik ürünlerin büyük oranda ihraç edildiği ülkelerde de geçerlidir.

EKOTAR, IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements) Üyesidir....


Arıcılık Belgelendirme Şartları