Türkçe  -   English   

BAŞVURU

Organik tarıma girecek olan üretici ön şartlara uygunluğunun ve arazinin veya işletmenin yer, konum ve ürün çeşidi gibi unsurlarının tespit edilmesi için Başvuru aşamaları aşağıda belirtilmiştir.

1 - Organik Tarım sistemine girmek isteyen üretici web sitemizde bulunan Dokümanlar başlığı altındaki Başvuru Formunu doldurur. Arazi ve/veya işletme, depo gibi binaların plan ve tapu örneklerini, varsa hayvan sayısı, çeşidi ve kimlik fotokopisiyle vb birlikte EKOTAR’a gönderir. Başvuranın Arazi/Ürün Spesifikasyon Formunu doldurması gerekir.

2- EKOTAR, Başvuru Formu’nda belirtilen bilgilere göre üretimin Tarım Bakanlığı 18 Ağustos 2010 tarihli 27676 sayılı Organik Tarım Yönetmeliği’ne göre ve 834/2007 sayılı (28 haziran 2007 tarihli) ve 889/2008 sayılı (5 Eylül 2008 tarihli) Avrupa Birliği Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik olarak yapılıp yapılmayacağına karar verir. Üretim ve üretici ile ilgili tüm belgelerin tamamlanmasından sonra başvuruda bulunan üreticiye olumlu veya olumsuz bir cevap verilir. 

3- Başvurunun organik üretim şartlarına uygun olması durumunda, EKOTAR Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu Fiyat Tarifesi’ne göre başvurana fiyat teklifinde bulunur. Üreticinin teklifi kabul etmesi durumunda, üretici ile “EKOTAR Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu Üretici Sözleşmesi” düzenlenir. Başvuruda bulunan üreticiye bir üretici kodu verilir ve sözleşme kod numarası verilir.

4- Sözleşme, Sözleşme Dosyası’na eklenmeden önce Başvuru Formunda belirtilen ve sözleşme esnasında üreticiden talep edilen bilgi ve belgeler (bakınız İstenilen Belgeler Kontrol Listeleri) kontrol edilir. Bütün belgelerin tamamlanmasına istinaden üretici dosyası açılır. Bu bilgilerden birinin eksik olması halinde sözleşme belgeler tamamlanana kadar askıya alınır.


5- Belirlenen ve başvuruda bulunan üretici tarafından onaylanan bir tarihte kontrol gerçekleştirilir.

6- Organik tarım Kapsam genişletme talep eden üreticinin talebi Tarım Bakanlığı 18 Ağustos 2010 tarihli 27676 sayılı Organik Tarım Yönetmeliği’ne ve 834/2007 sayılı (28 haziran 2007 tarihli) ve 889/2008 sayılı (5 Eylül 2008 tarihli) Avrupa Birliği Organik Tarım Yönetmeliğin ve başvuru prosedürü dikkate alınarak incelenir. İnceleme neticesinde kapsam genişletme uygun görülürse ek bir sözleşme yapılır veya yeni bir sözleşme hazırlanarak taraflarca sözleşmenin güncellemesi sağlanır. Kapsam genişletme talebi doğrultusunda sisteme yeni girişi yapılan arazilere, ürüne, prosese ait dokümanlar ve bilgiler (proses akım şeması, tapu, muv., kira sözleşmesi, ürün alan bilgileri, güncel çks v.b. doküman ve belgeler) üretici tarafından sağlanır. Yapılan kapsam genişletme ve güncellemeler göz önüne alınarak kontrol birimi yeni bir kontrol gerçekleştirir. 

7- Farklı bir KSK (Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu)’dan EKOTAR’a geçiş yapan üreticilerin başvurularının değerlendirilmesi sırasında bağlı bulunduğu KSK’dan, üreticinin organik tarım sistemine giriş tarihinden EKOTAR’a başvurduğu ana kadarki, kontrol raporları, kontrol formları, sistemine kayıtlı ürün ve alanlarının bilgileri, varsa sertifikaları, analiz raporları, firmadan resmi olarak ayrıldığını gösterir belge (sözleşme fesih ihbarnamesi v.b. bir belge) talep edilir. Başka bir KSK’dan EKOTAR’a geçen üreticiden bağlı bulunduğu KSK’dan tedarik edeceği bilgiler dışında bu prosedürün 1.,2.,.3,.4. ve 5. Maddelerinde bahsedilen işlemler doğrultusunda başvuru kabul işlemleri yapılır. Bu prosedürün 6. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler üreticiden talep edilir. Sözleşmeden önce üreticinin bağlı bulunduğu KSK’dan neden ayrıldığı, yükümlülükleri, sertifikasyon süreci, ürün statüsü v.b. bilgiler talep edilir. KSK’dan gelecek cevaba istinaden üretici hakkında toplanan bütün bilgi ve belgeler incelenerek sözleşme imzalanır veya başvuru reddedilir. 

8- Üretici yapısında, yönetiminde, ünvanında, ortaklığında, adresinde v.b. sözleşmenin geçerliliğini etkileyecek durumlarda sözleşmenin yenilenmesi talep edilir ve güncel bir sözleşme hazırlanır. Başvuru Formunda belirtilen bilgi ve belgelerin güncel olarak EKOTAR’a sözleşme imzalandığı sırada iletilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen başvuru aşamasında üretim çeşidine göre kontrol ve sertifikasyonu talep edilen üretim için EKOTAR tarafından talep edilen belgeleri eksiksiz olarak tarafımıza iletmeniz başvurunuzun değerlendirme sürecini hızlandıracaktır. 

Başvuru için aşağıda verilen Başvuru Formunu eksiksiz doldurup onayladıktan sonra EKOTAR Merkez (Mersin) ofisine ulaştırınız.
ORG.Başvuru Formu APPL.F01-tr rev3 29.02.16